Hoe kan je duurzaam beleggen en wat zijn de mogelijkheden?

duurzaam beleggen

Beleggen is een populaire manier om geld te verdienen. Steeds meer mensen willen echter niet alleen financieel rendement behalen, maar ook bijdragen aan een betere wereld. Duurzaam beleggen biedt dan uitkomst. Duurzaam beleggen gaat niet alleen over het behalen van financieel rendement, maar ook over het maken van verantwoorde keuzes op het gebied van milieu, sociale kwesties en goed bestuur. In dit artikel zal ik uitleggen wat duurzaam beleggen is en welke mogelijkheden er zijn om duurzaam te beleggen.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is het beleggen in bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld. Dit kan betekenen dat deze bedrijven zich richten op milieuvriendelijke producten en diensten, een duurzaam bedrijfsbeleid voeren, goede arbeidsomstandigheden bieden en/of een maatschappelijk verantwoorde manier van zakendoen hanteren. Duurzaam beleggen gaat dus verder dan alleen financieel rendement. Het is een manier om bij te dragen aan een betere wereld en tegelijkertijd financieel rendement te behalen.

Hoe kan je duurzaam beleggen?

Er zijn verschillende manieren om duurzaam te beleggen. Een van de meest bekende manieren is het beleggen in duurzame fondsen. Dit zijn fondsen die investeren in bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld. Deze fondsen worden ook wel ESG-fondsen genoemd, wat staat voor Environmental, Social and Governance. Bij het selecteren van bedrijven wordt gekeken naar deze drie factoren. Environmental richt zich op de milieuaspecten van het bedrijf, Social op de sociale aspecten en Governance op het bestuur en de bedrijfsvoering van het bedrijf. Door te beleggen in duurzame fondsen draag je bij aan een betere wereld en behaal je tegelijkertijd financieel rendement.

Een andere manier om duurzaam te beleggen is door te beleggen in groene obligaties. Dit zijn obligaties die worden uitgegeven door bedrijven of overheden om te investeren in duurzame projecten. Denk hierbij aan de financiering van windmolenparken of zonnepanelen. Door te beleggen in groene obligaties draag je bij aan duurzame projecten en behaal je tegelijkertijd financieel rendement.

Een derde manier om duurzaam te beleggen is door te beleggen in impactfondsen. Dit zijn fondsen die investeren in bedrijven die een positieve impact hebben op de maatschappij en/of het milieu. Denk hierbij aan bedrijven die zich inzetten voor armoedebestrijding of het verminderen van CO2-uitstoot. Door te beleggen in impactfondsen draag je direct bij aan een betere wereld en behaal je tegelijkertijd financieel rendement.

Tot slot is het mogelijk om zelf aandelen te selecteren van bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Dit vergt wel de nodige kennis en onderzoek om te bepalen welke bedrijven daadwerkelijk duurzaam zijn en een positieve impact hebben op de wereld. Het is belangrijk om te kijken naar de ESG-factoren en het duurzame beleid van het bedrijf. Ook kan het helpen om te kijken naar duurzaamheidsratings van externe partijen, zoals MSCI of Sustainalytics. Door zelf aandelen te selecteren van duurzame bedrijven draag je bij aan een betere wereld en behaal je mogelijk financieel rendement.

Waar moet je op letten bij duurzaam beleggen?

Bij duurzaam beleggen is het belangrijk om op een aantal zaken te letten. Ten eerste is het van belang om te kijken naar de ESG-factoren van het bedrijf of de fondsen waarin je wilt beleggen. Dit geeft inzicht in hoe het bedrijf omgaat met milieu, sociale kwesties en goed bestuur. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de duurzaamheidsrating van het bedrijf of de fondsen. Hierbij geldt dat een hogere rating vaak betekent dat het bedrijf beter scoort op duurzaamheidsfactoren en dus meer bijdraagt aan een betere wereld.

Een andere belangrijke factor is transparantie. Het is belangrijk dat bedrijven en fondsen open zijn over hun duurzaamheidsbeleid en hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Dit geeft inzicht in hoe serieus het bedrijf of de fondsen omgaat met duurzaamheid en of zij hun beloftes nakomen.

Ten slotte is het van belang om te kijken naar de kosten van duurzame fondsen en impactfondsen. Deze kunnen soms hoger liggen dan bij traditionele fondsen. Het is belangrijk om de kosten af te wegen tegen het financiële en duurzame rendement dat je kunt behalen.

Wat zijn de voordelen van duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen heeft verschillende voordelen. Allereerst draag je bij aan een betere wereld door te investeren in bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Door te beleggen in duurzame bedrijven en fondsen stimuleer je deze bedrijven om duurzaam te blijven opereren en hun impact op de wereld te vergroten.

Daarnaast kan duurzaam beleggen financieel aantrekkelijk zijn. Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid zijn vaak innovatief en hebben een lange termijn visie, wat kan leiden tot stabielere en hogere financiële resultaten op de lange termijn. Ook is er steeds meer vraag naar duurzame producten en diensten, wat kan leiden tot groeiende markten en hogere opbrengsten voor duurzame bedrijven.

Ten slotte kan duurzaam beleggen bijdragen aan een beter imago voor bedrijven en investeerders. Door te investeren in duurzame bedrijven en fondsen laat je zien dat je maatschappelijk verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan een duurzame toekomst. Dit kan positieve publiciteit opleveren voor zowel de bedrijven als de investeerders. Bovendien wordt duurzaamheid steeds belangrijker voor consumenten en investeerders, waardoor duurzaam beleggen een belangrijke rol kan spelen in het behouden en aantrekken van klanten en investeerders. Kortom, duurzaam beleggen biedt niet alleen voordelen voor de wereld om ons heen, maar kan ook financieel en imago-technisch gunstig zijn.

Conclusie

Duurzaam beleggen gaat verder dan alleen financieel rendement en is een manier om bij te dragen aan een betere wereld. Er zijn verschillende manieren om duurzaam te beleggen, zoals het beleggen in duurzame fondsen, groene obligaties, impactfondsen en zelf aandelen selecteren van duurzame bedrijven. Bij duurzaam beleggen is het belangrijk om te letten op de ESG-factoren, de duurzaamheidsrating en de transparantie van bedrijven en fondsen. Met duurzaam beleggen draag je bij aan een betere wereld en behaal je mogelijk financieel rendement.