Wat gebeurt er als mijn bank failliet gaat?

bank failliet

WanneerJe hebt er vast wel eens over nagedacht: wat gebeurt er als jouw bank failliet gaat? Hoewel het een enge gedachte is, is het goed om te weten wat jouw rechten en opties zijn in zo’n situatie. Gelukkig zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat een bank failliet gaat, maar het is toch belangrijk om te weten wat er gebeurt als het toch gebeurt. In dit artikel zullen we uitleggen wat er gebeurt als jouw bank failliet gaat en wat jouw rechten en opties zijn.

De garantie van het depositogarantiestelsel

Als jouw bank failliet gaat, betekent dit niet automatisch dat jouw geld verloren gaat. In Nederland is er een depositogarantiestelsel dat jouw spaargeld beschermt tot een bedrag van €100.000,-. Dit betekent dat als jouw bank failliet gaat, je tot dit bedrag vergoed krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB). Het depositogarantiestelsel geldt voor banken met een vergunning van DNB en voor spaargeld op betaal- en spaarrekeningen, maar niet voor beleggingen of leningen. Het is wel goed om te weten dat als je meerdere rekeningen hebt bij dezelfde bank, het depositogarantiestelsel geldt per persoon en per bank. Als je dus meer dan €100.000,- bij dezelfde bank hebt staan, is het verstandig om dit te spreiden over meerdere banken.

Melding maken van jouw vordering

Als jouw bank failliet gaat, moet je jouw vordering melden bij de curator. De curator is degene die het faillissement afwikkelt en hij of zij zal beslissen over de verdeling van het beschikbare geld. Het is belangrijk om zo snel mogelijk jouw vordering te melden, omdat er een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar is en de volgorde van vordering melding bepalend is voor de volgorde van uitbetaling. Het kan zijn dat je niet jouw volledige vordering vergoed krijgt, maar slechts een deel ervan. Als er na de uitbetaling van het depositogarantiestelsel nog geld over is, wordt dit verdeeld onder de schuldeisers, waar jij er één van bent.

Vergoeding van beleggingen

Als je beleggingen hebt bij een bank die failliet gaat, dan ben je niet automatisch gedekt door het depositogarantiestelsel. Beleggingen vallen namelijk niet onder het garantiestelsel. In zo’n geval kan je proberen om jouw beleggingen over te zetten naar een andere bank of beleggingsinstelling. Als dit niet lukt, kan je jouw vordering melden bij de curator en zal hij of zij beslissen over de uitbetaling. Het is wel goed om te weten dat als er na de uitbetaling van het depositogarantiestelsel nog geld over is, dit verdeeld wordt onder de schuldeisers, waar jij er één van bent. De kans dat je jouw volledige beleggingsportefeuille vergoed krijgt, is dus klein.

Overstappen naar een andere bank

Als jouw bank failliet gaat, kan je ervoor kiezen om over te stappen naar een andere bank. Dit kan lastig zijn, omdat het vertrouwen in banken vaak geschaad is na een faillissement. Toch kan het verstandig zijn om over te stappen naar een andere bank, omdat jouw geld dan weer beschermd is door het depositogarantiestelsel. Het is wel goed om te weten dat het overstappen naar een andere bank tijd kost en dat je misschien niet direct toegang hebt tot jouw geld.

Wat gebeurt er met jouw lopende lening?

Als je een lening hebt bij een bank die failliet gaat, dan verandert er niet veel voor jou. Je blijft namelijk verplicht om de lening af te lossen bij de partij die de lening heeft overgenomen. Dit kan een andere bank zijn of een incassobureau. Je kan wel in overleg gaan met de partij die de lening heeft overgenomen, om te kijken of er andere afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld de hoogte van de rente of de aflossingstermijnen.

Conclusie

Hoewel het een enge gedachte is, is het goed om te weten wat er gebeurt als jouw bank failliet gaat. In Nederland is er gelukkig een depositogarantiestelsel dat jouw spaargeld beschermt tot €100.000,-. Het is wel belangrijk om te weten dat beleggingen niet onder het depositogarantiestelsel vallen en dat je jouw vordering moet melden bij de curator als jouw bank failliet gaat. Als je meer dan €100.000,- bij dezelfde bank hebt staan, is het verstandig om dit te spreiden over meerdere banken. Wanneer jouw bank failliet gaat, kan je ervoor kiezen om over te stappen naar een andere bank, maar dit kost wel tijd. Als je een lening hebt bij een bank die failliet gaat, blijf je verplicht om de lening af te lossen bij de partij die de lening heeft overgenomen.

Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de gevolgen van een faillissement van jouw bank en om voorzorgsmaatregelen te nemen om jouw geld te beschermen. Het depositogarantiestelsel biedt in ieder geval een goede bescherming voor jouw spaargeld en het is verstandig om jouw geld te spreiden over meerdere banken als je meer dan €100.000,- hebt staan. Als jouw bank failliet gaat, kan je altijd contact opnemen met de curator of met jouw bank om te kijken wat jouw opties zijn.