Zo wordt de rangorde van schuldeisers bij een faillissement bepaald

rangorde schuldeisers faillissement

Als je te maken krijgt met een faillissement, kan dit een ingrijpende gebeurtenis zijn voor zowel jou als ondernemer als voor de schuldeisers. Bij een faillissement wordt het vermogen van de onderneming verdeeld onder de schuldeisers. Het is daarbij van belang om te weten hoe de rangorde van schuldeisers bij een faillissement wordt bepaald. In dit artikel leggen we je uit hoe deze rangorde van schuldeisers bij een faillissement eruit ziet.

Rangorde van schuldeisers bij een faillissement

Wanneer een onderneming failliet gaat, zal de curator alle bezittingen van de onderneming verkopen om zo veel mogelijk geld op te halen voor de schuldeisers. Het bedrag dat wordt opgehaald, wordt vervolgens verdeeld onder de schuldeisers. De rangorde van schuldeisers bij een faillissement bepaalt welke schuldeisers als eerste worden betaald en in welke volgorde. De regels hiervoor staan beschreven in de Faillissementswet.

Preferente schuldeisers

De eerste groep schuldeisers die worden betaald, zijn de preferente schuldeisers. Dit zijn schuldeisers die voorrang hebben op de gewone schuldeisers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om belastingdienst, UWV, werknemers met achterstallig salaris en pand- en hypotheekhouders. Preferente schuldeisers hebben voorrang op de opbrengst van bepaalde goederen.

Concurrente schuldeisers

Na de preferente schuldeisers komen de concurrente schuldeisers. Dit zijn alle schuldeisers die geen voorrang hebben op de preferente schuldeisers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers, dienstverleners en andere schuldeisers. Deze groep schuldeisers wordt betaald na de preferente schuldeisers, maar nog voor de aandeelhouders.

Aandeelhouders

De laatste groep die wordt betaald, zijn de aandeelhouders. Aandeelhouders zijn eigenlijk geen schuldeisers, maar zij hebben wel een belang in de onderneming. Pas als alle schuldeisers zijn betaald, wordt er gekeken of er nog iets overblijft voor de aandeelhouders.

Uitzonderingen op de rangorde

Er zijn een aantal uitzonderingen op de rangorde schuldeisers faillissement. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een fiscale eenheid, waarbij de schulden van de ene bv binnen de fiscale eenheid ten laste komen van de andere bv binnen dezelfde fiscale eenheid. Hierdoor kan het zijn dat schuldeisers van de ene bv toch voorrang krijgen op schuldeisers van de andere bv.

Ook kan het zijn dat er sprake is van een pandrecht of hypotheekrecht. Hierbij heeft de pand- of hypotheekhouder een voorrecht op een bepaald goed. De opbrengst van dit goed gaat dan eerst naar de pand- of hypotheekhouder, voordat de overige schuldeisers worden betaald.

Verder is het mogelijk dat er een faillissement wordt aangevraagd door een schuldeiser. In dat geval kan deze schuldeiser soms voorrang krijgen op andere schuldeisers. Dit is echter alleen het geval als de schuldeiser kan aantonen dat er sprake is van een voorrecht of bijzondere omstandigheden.

Tot slot kan het voorkomen dat er sprake is van een samenloop van faillissementen. Dit betekent dat er meerdere ondernemingen failliet zijn verklaard die allemaal dezelfde schuldeisers hebben. In dat geval worden alle faillissementen samengevoegd en geldt dezelfde rangorde van schuldeisers voor alle ondernemingen.

Voorkomen van een faillissement

Natuurlijk is het altijd beter om een faillissement te voorkomen. Als ondernemer kun je verschillende maatregelen nemen om de kans op een faillissement te verkleinen. Een belangrijke maatregel is het op orde houden van je administratie. Zorg ervoor dat je altijd inzicht hebt in je financiële situatie en dat je tijdig actie onderneemt als er problemen dreigen te ontstaan.

Ook kun je als ondernemer gebruik maken van een kredietverzekering. Dit is een verzekering die ervoor zorgt dat je wordt betaald als een klant niet kan betalen. Hierdoor verklein je het risico op wanbetaling en daarmee ook het risico op een faillissement.

Tot slot is het belangrijk om als ondernemer tijdig hulp te zoeken als je merkt dat er problemen dreigen te ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van een financieel adviseur of het aanvragen van uitstel van betaling bij de belastingdienst.

Conclusie

Bij een faillissement wordt het vermogen van de onderneming verdeeld onder de schuldeisers. De rangorde van schuldeisers bij een faillissement bepaalt in welke volgorde de schuldeisers worden betaald. De eerste groep schuldeisers die worden betaald, zijn de preferente schuldeisers. Daarna komen de concurrente schuldeisers en als laatste worden de aandeelhouders betaald. Er zijn echter uitzonderingen op deze rangorde, bijvoorbeeld bij een fiscale eenheid of bij een pandrecht of hypotheekrecht. Om een faillissement te voorkomen, is het belangrijk om als ondernemer tijdig actie te ondernemen en bijvoorbeeld gebruik te maken van een kredietverzekering.